Flow Comfort

Algemeen

Flow comfort is geschreven voor neutrale bezoekruimtes, het organiseert de planning van de bezoeken of contacten tussen bezoekouder en kinderen. Er is een versie voor Windows verkrijgbaar en een versie voor Linux.

Gebruik

Het is geschreven met gebruiksvriendelijkheid voor ogen. Een minimale ingave zijn de namen van de bezoekouder en verblijfouder en de kinderen. Vanaf dan is er een dossier aangemaakt. De bezoeken worden op een eenvoudige manier ingevuld. Het programma vult zelf een blok van drie bezoeken in. Het programma kijkt zelf na of er in het blok van bezoeken een verlofdag valt en gaat zelf de datum aanpassen als het nodig is.

Als er meerdere bezoekkamers zijn met een verschillende grootte gaat het programma nagaan welke ouder er in welke kamer kan gezet worden. Dit aan de hand van een intelligent algoritme dat nagaat hoeveel kinderen en ouders er samen in een ruimte kunnen gezet worden.

Ook bezoeken waar de bezoekouder op voorhand moet komen of nablijven, buiten mag met het kind, of contactoverdracht zijn voorzien.

Dit alles met gebruiksvriendelijke invoerschermen. Uiteraard is er een al even gebruiksvriendelijke afdruk die een overzicht geeft van de bezoekdag. Hier kan u op een oogopslag zien wat er moet gebeuren en wie er verwacht wordt op iedere ogenblik van de dag.

Maatwerk

Iedere bezoekruimte in Vlaanderen werkt net een klein beetje anders. De toepassing is object gericht geschreven en van een zodanige opzet dat het eenvoudig aangepast kan worden aan de gebruikte methodiek.